نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۶۸۰ ۱۵+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۱۶ ۲۶+ ۵۶۴۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۵۰ ۱۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۵۹۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۰۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۴۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۴۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۶ ۲۱+ ۴۳۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۵۰۸۰ ۱۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۷۱ ۲۱+ ۴۳۲۰ ۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۳۷ ۲۲+ ۴۱۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۶۵ ۲۸+ ۷۲۷۰ ۱۳۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۹۴ ۴۲+ ۴۴۳۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۶۵ ۶- ۴۰۷۵ ۲۵-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۲۵ ۲۸+ ۷۱۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۱۰ ۲۵+ ۵۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۸۲ ۸+ ۴۶۷۰ ۳۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۸۸ ۹۴+ ۴۶۹۰ ۱۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار