نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۳۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۱۶ ۲۶+ ۵۶۴۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۲۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۰۴۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۳۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۴۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۳۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۱۹ ۲۲+ ۴۲۷۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۶ ۲۱+ ۴۰۹۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۷۱ ۲۱+ ۴۱۱۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۳۷ ۲۲+ ۴۲۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۶۵ ۲۸+ ۷۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۹۴ ۴۲+ ۴۴۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۷۱ ۲۰+ ۴۰۲۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۲۵ ۲۸+ ۷۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۱۰ ۲۵+ ۵۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۵۱۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۸۸ ۹۴+ ۴۶۹۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار