نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۲۲۰ ۳۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۹۰ ۱۱۳- ۵۵۶۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۲۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۰۰۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۲۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۹۲ ۵۱+ ۴۳۲۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۲۳۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۱۸۵ ۵+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۰۵ ۲۰- ۴۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۰۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۵۰ ۲۳- ۴۰۶۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۱۵ ۸۵- ۴۳۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۳۷ ۱۱- ۷۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۵۲ ۲۵- ۴۴۱۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۵۱ ۲۰- ۴۰۰۰ ۵۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۷ ۴۶۳+ ۷۳۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۸۵ ۳۹۶+ ۵۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۴۹۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۶۸۰ ۳۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار