نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۵ ۱۴- ۴۱۸۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۹۰ ۱۱۳- ۵۶۹۰ ۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۴۴۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۰۴۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۲۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۹۲ ۵۱+ ۴۳۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۲۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۹۷ ۴۹+ ۴۱۸۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۰۵ ۲۰- ۴۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۵۰ ۲۳- ۴۰۸۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۱۵ ۸۵- ۴۳۰۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۳۷ ۱۱- ۷۷۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۵۲ ۲۵- ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۵۱ ۲۰- ۴۰۸۰ ۳۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۷ ۴۶۳+ ۷۳۰۰ ۱۰۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۸۵ ۳۹۶+ ۵۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۵۲۰ ۱۱۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۷۲۰ ۱۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار