نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۹۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۰۳ ۱۴- ۵۷۱۰ ۱۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۳۳۰ ۱۰۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۰۵۰ ۱۱۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۵۵ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۴۱ ۲۸- ۴۳۱۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۶۵ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۱۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۵ ۸- ۴۰۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۳۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۷۳ ۸- ۴۱۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۰ ۹- ۴۳۷۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۴۸ ۲۰+ ۸۰۰۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۷ ۱۱+ ۴۴۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۷۱ ۱۰- ۴۱۲۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۴ ۱۰- ۷۱۰۰ ۱۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۹ ۸- ۵۶۰۰ ۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۶۰۰ ۴۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۷۳۰ ۱۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار