نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۵۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۰۳ ۱۴- ۵۸۴۰ ۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۳۴۰ ۱۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۱۳۰ ۱۳۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۴۰ ۵-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۴۱ ۲۸- ۴۳۳۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۴۸ ۸- ۴۱۱۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۲۵ ۸- ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۹۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۷۳ ۸- ۴۰۷۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۰ ۹- ۴۳۸۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۴۸ ۲۰+ ۸۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۷ ۱۱+ ۴۴۱۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۷۱ ۱۰- ۴۰۶۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۴ ۱۰- ۷۲۵۰ ۵۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۹ ۸- ۵۶۵۰ ۵۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۷۳۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۷۴۰ ۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار