نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۸۰ ۵+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۰۳ ۱۴- ۵۸۷۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۷ ۱۳- ۵۳۵۰ ۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۶۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۴۵ ۵+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳+ ۴۳۱۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۰۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۳۳ ۲+ ۴۰۲۰ ۵-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۳۹۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۸۱ ۰ ۴۰۸۰ ۴۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۹ ۳+ ۴۳۹۰ ۸۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۴۸ ۲۰+ ۸۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۶ ۱۷- ۴۴۳۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۷۱ ۱۰- ۴۰۵۰ ۱۵+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۴۴ ۴+ ۷۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۹۷ ۳+ ۵۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۷۳۰ ۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۷۳۰ ۶۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار