نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۷۵ ۱۵-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۱۷ ۶۱- ۵۸۶۰ ۲۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۸۰ ۱۹+ ۵۳۴۰ ۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۴۰ ۲۵-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳+ ۴۲۹۰ ۲۵-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۶۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۶ ۳+ ۴۰۹۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۳۳ ۲+ ۴۰۲۵ ۲۵-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۴۷۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۸۱ ۰ ۴۱۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۹ ۳+ ۴۴۷۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۴۸ ۲۰+ ۸۲۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۶ ۱۷- ۴۴۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۸۱ ۶۱+ ۴۰۳۵ ۳۵+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۴۴ ۴+ ۷۲۰۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۹۷ ۳+ ۵۶۰۰ ۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۶۷۰ ۳۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار