نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۱۹۰ ۲۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۱۷ ۶۱- ۵۸۸۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۸۰ ۱۹+ ۵۳۴۰ ۴۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۲۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۴۰ ۵+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳+ ۴۳۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۵۶ ۳+ ۴۱۵۵ ۱۵+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۵۶ ۳+ ۴۰۸۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۳۳ ۲+ ۴۰۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۸۱ ۰ ۴۱۰۰ ۲۵-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۹ ۳+ ۴۴۹۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۴۸ ۲۰+ ۸۱۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۶ ۱۷- ۴۴۴۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۸۱ ۶۱+ ۳۹۵۵ ۱۵-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۴۴ ۴+ ۷۲۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۹۷ ۳+ ۵۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۷۴ ۴+ ۴۷۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۶۵۰ ۳۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار