نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۱۹ ۵۹+ ۴۰۸۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۸ ۵+ ۵۹۶۰ ۱۶۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۷۶۱ ۴۴- ۵۳۶۰ ۱۴۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۳۱۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۴۰۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۶ ۱+ ۴۲۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۴۰۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۴۱ ۱۰۱+ ۳۹۸۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۱۹ ۵۹+ ۳۹۹۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۴۴ ۵۸+ ۴۲۷۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۶۷ ۵۷+ ۳۹۹۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۹۰ ۴+ ۴۹۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۸۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۱ ۳۴+ ۴۴۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۰ ۱۸۸+ ۳۸۸۰ ۲۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۲۷ ۳۳۸+ ۷۳۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۲ ۲۶۳+ ۵۹۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۵۲۰ ۲۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۸۰ ۲۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار