نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۰ ۱+ ۴۰۸۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۵۸۶۰ ۱۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۳۶۰ ۱۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۱۸۵ ۷۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۴۰ ۱+ ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۶ ۱+ ۴۱۲۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۴۰ ۱+ ۴۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۴۰ ۰ ۳۹۱۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۰ ۰ ۳۹۷۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۶ ۱+ ۴۲۵۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۰ ۱+ ۳۹۷۰ ۱۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۹۰ ۱+ ۴۸۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۸۳۰۰ ۳۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۴ ۱+ ۴۴۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۸۹۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۹ ۱+ ۷۲۵۰ ۱۰۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۱۹ ۱+ ۵۹۰۰ ۱۰۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۳۳۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۳۶۰ ۲۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار