نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۹ ۱۸- ۴۱۳۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۶۰۵۰ ۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۴۳۰ ۳۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۳۰۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۰۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۵ ۱۸- ۴۱۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۰۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۳۹ ۱۸- ۳۹۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۹ ۱۸- ۳۹۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۵ ۱۸- ۴۳۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۰۹ ۷- ۳۹۸۰ ۱۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۸۹ ۱۸- ۴۸۹۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۸۷۰۰ ۳۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۳ ۱+ ۴۶۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۲۰ ۲۵-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۸ ۲۰- ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۱۸ ۱۹- ۵۷۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۳۰۰ ۴۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۰۰ ۱۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار