نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۹ ۱۸- ۴۱۲۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۵۹۵۰ ۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۴۷۰ ۷۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۳۸۰ ۸۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۵ ۱۸- ۴۱۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۰۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۹ ۱۸- ۴۰۱۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۵ ۱۸- ۴۳۷۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۰۹ ۷- ۴۰۰۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۸۹ ۱۸- ۴۸۸۵ ۱۵-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۹۷۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۳ ۱+ ۴۷۳۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۸۰ ۲۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۸ ۲۰- ۶۷۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۱۸ ۱۹- ۵۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۳۴۰ ۲۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۱۰ ۳۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار