نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۷۷ ۵+ ۴۱۴۰ ۴۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۵۷۲۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۲۸۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۵۷ ۵+ ۴۱۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۸۳ ۶+ ۴۱۸۰ ۷۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۵۷ ۵+ ۴۱۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۵۷ ۵+ ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۷۷ ۰ ۴۰۴۰ ۷۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۰۳ ۶+ ۴۳۷۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۶ ۱۲- ۴۰۰۰ ۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۷ ۵+ ۴۹۵۰ ۳۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۹۹۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۲ ۱۱+ ۴۶۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۵۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۸ ۶+ ۶۷۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۳۷ ۶+ ۵۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۲۹۰ ۱۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۳۳۰ ۳۰+

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار