نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۷۷ ۵+ ۴۱۲۵ ۵-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۸۹ ۷+ ۵۷۱۰ ۳۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۲۰ ۰ ۵۳۰۰ ۴۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۲۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۵۷ ۵+ ۴۱۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۸۳ ۶+ ۴۳۴۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۵۷ ۵+ ۴۱۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۵۷ ۵+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۷۷ ۵+ ۳۹۸۵ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۰۳ ۶+ ۴۵۰۰ ۲۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۸ ۸+ ۴۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۷ ۵+ ۵۰۲۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۱۰۳۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۲ ۱۱+ ۴۷۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۸۰ ۳۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۸ ۶+ ۶۸۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۳۷ ۶+ ۵۸۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۲۳۰ ۱۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۳۷۰ ۱۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار