نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۷۲ ۳+ ۴۱۵۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۸۲ ۸۵+ ۵۷۵۰ ۱۴۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۱۳ ۱۴۲+ ۵۳۷۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۱۰- ۶۳۳۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۵۲ ۴۵+ ۴۱۷۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۷۷ ۲۹+ ۴۴۲۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۵۲ ۴۵+ ۴۱۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۵۲ ۴۵+ ۴۰۱۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۷۲ ۳+ ۳۹۸۵ ۱۵-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۷ ۲+ ۴۲۴۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۰ ۱+ ۴۰۱۰ ۵-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۷۰۲ ۱۰۰+ ۴۹۸۰ ۹۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۱۰۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۲۱ ۱۹- ۴۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۲ ۱۱۹+ ۴۰۷۰ ۱۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۲ ۱۱۰+ ۶۸۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۳۱ ۸۷+ ۵۸۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۰۹ ۱۵+ ۴۲۳۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۰۰ ۶۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار