نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۹ ۱+ ۴۰۱۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۹۷ ۱+ ۵۵۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۷۱ ۰ ۵۳۸۰ ۱۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۰ ۶۴۳۰ ۲۹۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۷ ۱+ ۴۰۸۵ ۷۵-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۸ ۱+ ۴۰۲۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۷ ۱+ ۴۰۷۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۷ ۱+ ۳۹۳۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۹ ۱+ ۳۹۷۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۵ ۱+ ۴۴۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۰ ۴۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۰۲ ۰ ۵۳۰۰ ۱۶۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۲۱ ۱۹- ۴۴۴۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۰ ۱+ ۳۹۰۰ ۷۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۹۲ ۰ ۶۸۰۰ ۵۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۶۴۴ ۰ ۵۸۰۰ ۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۲۲۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۱۹۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار