نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۹ ۱+ ۴۰۲۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۹۶ ۱+ ۵۶۵۰ ۲۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۷۱ ۲+ ۵۵۰۰ ۷۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۰ ۶۷۳۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۷ ۱+ ۴۱۶۰ ۱۴۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۷ ۰ ۴۰۲۰ ۹۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۷ ۱+ ۴۱۶۰ ۱۴۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۷ ۱+ ۳۹۸۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۹ ۱+ ۳۹۶۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۵ ۱+ ۴۴۵۰ ۳۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۰ ۴۱۰۰ ۶۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۰۲ ۰ ۵۶۰۰ ۹۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۹۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۲۱ ۱۹- ۴۳۲۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۹ ۰ ۳۹۴۰ ۷۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۹۲ ۰ ۷۰۰۰ ۲۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۶۴۴ ۰ ۶۰۰۰ ۲۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۲۳۰ ۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۲۰۰ ۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار