نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۸ ۰ ۴۰۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۹۵ ۰ ۵۴۶۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۶۹ ۰ ۵۴۵۰ ۱۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۰ ۶۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۶ ۰ ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۷ ۰ ۳۹۱۵ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۶ ۰ ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۶ ۰ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۸ ۰ ۳۹۶۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۴ ۰ ۴۱۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۱+ ۳۹۸۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۰۲ ۱+ ۵۵۱۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۹۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۴۰ ۰ ۴۳۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۹ ۱+ ۳۸۹۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۹۲ ۲۹۴- ۷۴۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۶۴۴ ۲۶۲- ۶۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۲۱۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۹ ۱+ ۴۲۱۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار