نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۸ ۰ ۳۹۹۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۹۵ ۰ ۵۶۲۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۶۹ ۰ ۵۴۲۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۱۰+ ۶۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۶ ۰ ۴۰۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۷ ۱+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۶ ۰ ۴۰۹۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۶ ۰ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۸ ۰ ۳۹۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۴ ۱+ ۴۲۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۱+ ۴۱۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۰۱ ۰ ۵۶۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۹۱۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۴۰ ۰ ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۸ ۰ ۳۹۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۸۶ ۰ ۷۸۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۶ ۰ ۶۸۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۹ ۱+ ۴۱۵۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار