نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۶۸ ۲۲+ ۳۹۷۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۹۵ ۶۱+ ۵۴۶۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۶۹ ۸۱+ ۵۳۶۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۶ ۳۴+ ۴۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۴۶ ۳۶+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۶ ۳۴+ ۴۰۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۶ ۳۴+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۸ ۲۲+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۳ ۲۲+ ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۸ ۱۹+ ۴۰۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۰۱ ۷۲- ۵۶۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۹۳۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۴۰ ۲۵+ ۴۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۸ ۱۹+ ۳۹۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۸۶ ۱۰۹+ ۷۹۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۰۶ ۷۷+ ۶۹۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۱۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۹ ۱+ ۴۱۱۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار