نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۵ ۱+ ۳۹۵۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۴ ۱+ ۵۲۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۸ ۲+ ۵۱۳۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۱۰- ۶۳۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۳۹۹۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۰۹ ۱+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۴۰۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۱ ۱+ ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۵ ۱+ ۳۹۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۱ ۱+ ۴۱۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۸ ۱+ ۳۹۸۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۳ ۱+ ۵۷۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۸۳۰۰ ۸۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۵ ۱+ ۴۲۷۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۹ ۲+ ۳۸۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۹۵۷ ۲+ ۸۵۰۰ ۱۷۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۸۴ ۲+ ۷۷۰۰ ۱۳۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۰۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۹ ۱+ ۴۰۴۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار