نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۵ ۱+ ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۳ ۲+ ۵۱۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۸ ۲+ ۵۱۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ ۰ ۷۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۴۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۰۹ ۱+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۱ ۱+ ۴۰۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۱ ۱+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۵ ۱+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۱ ۱+ ۴۲۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۸ ۱+ ۴۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۳ ۱+ ۵۶۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۵ ۲+ ۷۱۷۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۵ ۱+ ۴۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۹ ۲+ ۳۸۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۹۵۷ ۲+ ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۸۴ ۲+ ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۸ ۱+ ۴۰۴۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار