نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۴ ۵۳+ ۴۰۴۰ ۱۲۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۳ ۱۰۷+ ۵۱۴۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۷ ۱۰۲+ ۴۸۴۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۸۹۵۰ ۰ گلپایگان
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۰ ۳۴- ۳۹۴۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۰۸ ۱۶+ ۳۸۶۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۰ ۳۴- ۳۹۶۵ ۷۵-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۰ ۳۴- ۳۸۷۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۴ ۵۳+ ۳۹۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۰ ۱۰۳+ ۴۲۰۰ ۲۳۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۷ ۵۸+ ۳۹۷۰ ۴۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۱ ۱۴+ ۴۷۳۰ ۳۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۹۴ - - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۳ ۴۴+ ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۸ ۵۹+ ۳۸۵۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۹۵۵ ۱۴۲- ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۸۲ ۱۰۳- ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۸ ۱۱+ ۴۰۵۰ ۴۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۸ ۱۱+ ۴۰۴۰ ۳۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار