نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۱ ۲- ۳۹۲۰ ۴۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۶ ۵- ۵۱۵۰ ۱۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۸۵ ۵- ۴۸۴۰ ۷۰+
ABS تزریقی تبریز - - ۸۹۵۰ ۲۵۰+گلپایگان
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۴ ۱- ۳۹۸۰ ۱۳۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۲ ۲- ۳۹۱۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۴ ۱- ۴۰۴۰ ۹۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۴ ۱- ۳۹۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۱ ۲- ۳۹۲۰ ۹۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۴۶۷ - ۳۹۷۰ ۸۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۳۹ ۲- ۳۹۳۰ ۸۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۷ ۲- ۴۷۰۰ ۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۹۴ - - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳- ۴۲۰۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۳۹ ۲- ۳۸۵۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۹۷ ۲- ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۸۵ ۲- ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۱۰ ۶۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۰۰ ۲۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار