نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۱ ۲- ۳۸۸۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۶ ۵- ۵۰۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۸۵ ۵- ۴۷۷۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۸۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۴ ۱- ۳۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۲ ۲- ۳۸۹۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۴ ۱- ۳۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۴ ۱- ۳۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۱ ۲- ۳۸۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۴۶۷ - ۳۸۹۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۳۹ ۲- ۳۸۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۷ ۲- ۴۶۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۹۴ - - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳- ۴۱۶۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۳۹ ۲- ۳۸۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۹۷ ۲- ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۸۵ ۲- ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۳۹۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۳۹۸۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار