نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۳ ۲- ۳۸۸۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۰ ۵۰۰۰ ۱۰۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۹۰ ۰ ۴۷۷۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز - - ۸۷۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۵ ۲- ۳۸۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۴ ۲- ۳۸۹۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۵ ۲- ۳۹۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۵ ۲- ۳۸۵۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۳ ۰ ۳۸۳۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - - ۳۸۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۴۱ ۲- ۳۸۵۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۷ ۲- ۴۶۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۳۵۰ ۲- ۴۰۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳- ۴۱۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۴۱ ۲- ۳۸۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۹۹ ۳- ۱۰۲۰۰ ۱۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۸۷ ۳- ۹۰۰۰ ۶۰۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۳۹۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۳۹۸۰ ۲۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار