نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۳ ۲- ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۰ ۵۲۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۹۰ ۰ ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۵ ۲- ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۴ ۲- ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۵ ۲- ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۵ ۲- ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۳ ۰ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - - ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۴۱ ۲- ۳۹۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۷ ۲- ۴۶۲۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۳۵۰ ۲- ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۶۹ ۳- ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۴۱ ۲- ۳۹۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۹۹ ۳- ۱۰۳۰۰ -
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۸۷ ۳- ۸۴۰۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۹۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار