نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۵۹۵ ۲+ ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۳۱ ۳+ ۵۲۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۹۰ ۳+ ۵۰۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز - - ۹۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۰۷ ۱۳۶+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۴۹۶ ۲+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۰۷ ۱۳۶+ ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۰۷ ۸۶+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۵۹۳ ۲۵+ ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - - ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۴۳ ۲+ ۳۹۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۵۹ ۲+ ۴۶۲۰ ۰
پلی اتیلن ترفتالات TG645 تندگویان ۳۳۵۲ ۲+ ۴۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۶۷۲ ۲+ ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۴۳ ۰ ۳۹۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۱۰۲ ۳+ ۱۰۳۰۰ -
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۹۰ ۳+ ۸۴۰۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۲۷ ۲+ ۴۰۹۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار