نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۳۱ ۰ ۴۴۵۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۱ ۰ ۴۹۰۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۴۸ ۰ ۴۷۰۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۴۵۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۲۵ ۰ ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۵۴۰ ۱۴۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۳۱ ۰ ۴۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۰۷ ۰ ۴۳۰۰ ۸۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۱۵ ۰ ۴۴۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۰۷ ۰ - -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۱۴۱ ۰ ۵۵۲۰ ۱۲۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۸۴ ۰ ۵۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۱۵ ۰ ۴۴۰۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۶۶ ۰ ۴۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۴ ۰ ۵۰۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۰۸۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۱۱۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار