نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۳۱ ۰ ۴۴۸۰ ۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۱ ۰ ۴۹۲۰ ۷۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۴۸ ۰ ۴۷۲۰ ۷۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۰۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۲۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۲۵ ۰ ۴۴۴۰ ۸۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۳۱ ۰ ۴۵۶۰ ۱۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۰۷ ۰ ۴۱۸۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۱۵ ۰ ۴۴۸۰ ۴۸۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۰۷ ۰ ۳۶۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۱۴۱ ۰ ۵۴۲۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۸۴ ۰ ۵۶۰۰ ۳۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۱۵ ۰ ۴۳۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۶۶ ۰ ۴۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۴ ۰ ۴۹۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۱۰۰ ۱۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۴۱۱۰ ۱۴۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار