نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۳۱ ۰ ۴۴۳۰ ۳۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۴۵۱ ۰ ۴۸۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۴۸ ۰ ۴۶۵۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۷۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۰۰ ۱۳۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۲۵ ۰ ۴۳۶۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۸۱ ۰ ۴۳۵۰ ۱۱۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۸۱ ۰ ۴۲۸۰ ۱۳۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۳۱ ۰ ۴۴۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۰۷ ۰ ۴۲۶۰ ۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۱۵ ۰ ۴۰۰۰ ۲۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۰۷ ۰ ۳۶۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۱۴۱ ۰ ۵۴۲۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۸۴ ۰ ۵۳۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۱۵ ۰ ۴۳۸۰ ۷۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۶۶ ۰ ۴۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۴ ۰ ۴۹۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۳۹۷۰ ۲۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۸۹ ۰ ۳۹۷۰ ۲۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار