نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۰۰ ۰ ۴۴۴۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۳۶۵ ۰ - -
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۱۷۷ ۰ ۴۵۵۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۳۱ ۰ ۴۱۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۸۶۸ ۰ ۴۳۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۷۳۱ ۰ ۴۵۷۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۷۳۱ ۰ - -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۰۰ ۰ ۴۴۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۶۶ ۰ ۴۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۹۰۲ ۰ ۴۳۸۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۳۵ ۰ ۳۶۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۳۹۰۲ - ۵۲۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۹۶۸ ۰ - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۰۲ ۰ ۴۳۳۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۵۶ - ۴۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۴۷۷ - ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۶۴ ۰ ۴۰۲۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۶۴ ۰ ۴۰۴۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار