نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۷۶ ۰ ۴۴۸۰ ۶۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۲۶۴ ۰ ۴۶۸۰ ۳۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۰۸۱ - ۴۴۸۰ ۶۰+
ABS تزریقی تبریز - - ۵۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۱۹۲ ۰ ۴۶۴۰ ۱۶۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۸۱۷ ۰ ۴۶۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۱۹۲ ۰ ۵۳۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۶۷ ۰ ۴۹۳۰ ۴۳۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۹۰ ۰ ۴۴۹۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - ۰ ۴۵۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۰۲۰ ۰ ۴۵۰۰ ۱۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۹۵ ۰ ۳۵۶۰ ۸۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۹۳۵ ۰ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۹۰ ۰ ۴۹۵۰ ۲۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۵۹ ۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۹ ۰ ۵۱۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۷۵ ۰ ۵۶۵۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۳۲ ۰ ۳۸۹۰ ۳۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۳۶ ۰ ۳۸۸۰ ۴۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار