نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۷۶ ۰ ۴۴۲۰ ۶۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۲۶۴ ۰ ۴۶۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۰۸۱ - ۴۴۵۰ ۵۰+
ABS تزریقی تبریز - - ۵۹۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۱۹۲ ۰ ۵۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۸۱۷ ۰ ۴۸۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۱۹۲ ۰ ۴۹۲۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۶۷ ۰ ۴۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۹۰ ۰ ۴۷۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم - ۰ ۴۵۵۰ ۲۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۰۲۰ ۰ ۴۶۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۹۵ ۰ ۳۶۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۹۳۵ ۰ ۵۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۱۹۰ ۰ ۴۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۹۵۹ ۰ ۴۵۰۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۰۰۹ ۰ ۵۱۰۰ -
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۷۵ ۰ ۵۶۵۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۵۳۲ ۰ ۳۸۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۵۳۶ ۰ ۳۹۰۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار