نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۵۳۱ ۰ ۵۰۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۲۵۵ ۰ ۶۲۷۰ ۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۱۶۰ ۰ ۵۶۲۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۷ - ۵۹۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۷۵۹ ۰ ۵۳۰۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۸۱۷ ۰ ۵۳۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۷۵۹ ۰ ۵۳۳۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۷۵۹ ۰ ۵۲۶۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۵۳۱ ۰ ۵۰۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۴۴۳ ۰ ۴۸۷۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۶۵ ۰ ۵۰۳۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۹۷۸ ۰ ۴۳۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۱۳۵ ۰ ۶۲۰۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۴۹۸ ۰ ۵۲۵۰ ۴۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۶۵ ۰ ۴۹۷۰ ۱۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۵۹۵ ۰ ۶۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۷۵ ۰ ۶۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۴۹۷ ۰ ۴۹۴۰ ۵+
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۴۹۷ ۰ ۴۹۸۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار