نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۵۳۱ ۰ ۵۰۲۰ -
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۲۵۵ ۰ ۶۲۵۰ -
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۱۶۰ ۰ ۵۶۲۰ -
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۷ - ۵۹۴۰ -
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۷۵۹ ۰ ۵۲۴۰ -
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۸۱۷ ۰ ۵۳۰۰ -
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۷۵۹ ۰ ۵۳۰۰ -
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۷۵۹ ۰ ۵۲۴۰ -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۵۳۱ ۰ ۵۰۵۰ -
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۴۴۳ ۰ ۴۸۸۰ -
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۶۵ ۰ ۴۹۷۰ -
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۹۷۸ - ۴۳۰۰ -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۱۳۵ ۰ ۶۲۰۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۴۹۸ ۰ ۵۲۵۰ -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۶۵ ۰ ۴۹۶۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۵۹۵ ۰ ۶۲۰۰ -
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۷۵ ۰ ۶۱۰۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۴۹۷ ۰ ۴۹۴۰ -
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۴۹۷ ۰ ۴۹۵۰ -
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار