نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۵۳۱ - ۵۷۰۰ -
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۵۲۵۵ - ۶۱۵۰ -
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۵۱۶۰ - ۵۶۰۰ -
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۷ - ۵۸۷۰ -
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۷۵۹ - ۵۲۸۰ -
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۸۱۷ - ۵۳۱۰ -
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۷۵۹ - ۵۲۹۰ -
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۷۵۹ - ۵۰۸۰ -
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۵۳۱ - ۵۷۰۰ -
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۴۴۳ - ۵۳۰۰ -
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۴۴۶۵ - ۵۰۰۰ -
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۴۰۳۸ - ۴۴۰۰ -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۵۱۳۵ - ۶۴۰۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۴۹۸ - - -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۴۴۶۵ - ۴۹۵۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۵۹۵ - ۶۳۰۰ -
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۷۵ - ۶۴۰۰ -
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۴۹۷ - ۴۹۸۰ -
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۴۹۷ - ۵۲۵۰ -
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار