نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۰ ۵۲۰۰ ۱۸۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۳۵ ۰ ۵۸۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۱۰ ۰ ۵۶۴۰ ۷۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۸۷ ۵- ۵۶۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۸ ۰ ۵۲۱۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۸۷ ۵- ۵۷۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۸۷ ۵- ۵۴۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۳ ۰ ۵۱۰۰ ۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۷ ۱+ ۴۴۱۰ ۹۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۳۷ ۱۰- ۴۹۵۰ ۳۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۴۳ ۷+ ۴۴۲۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۱۲ ۶۷+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۲+ ۵۸۵۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۸۳۶ ۸۶+ ۵۲۰۰ ۲۸۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۹۲ ۲۳۹- ۵۸۰۰ ۲۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۱ ۱+ ۵۴۰۰ ۱۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۵۵ ۳۲- ۵۶۰۰ ۴۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۵۰۰ ۸۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار