نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۰ ۵۰۲۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۳۵ ۳۰- ۵۸۰۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۱۰ ۴۵- ۵۵۷۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۸۷ ۵- ۵۴۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۸ ۰ ۵۱۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۸۷ ۵- ۵۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۸۷ ۵- ۵۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۳ ۰ ۵۰۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۷ ۱+ ۴۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۳۷ ۱۰- ۴۹۲۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۴۳ ۷+ ۴۴۳۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۱۲ ۶۷+ ۶۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۲+ ۶۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۵۰ ۹+ ۴۹۲۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۹۲ ۲۳۹- ۶۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۱ ۱+ ۵۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۵۵ ۳۲- ۵۶۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۵۸۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار