نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۲+ ۵۰۵۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۳۵ ۳۰- ۵۸۰۰ ۱۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۱۰ ۴۵- ۵۵۰۰ ۸۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۹۲ ۳+ ۵۵۰۰ ۸۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۸ ۲+ ۵۱۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۹۲ ۳+ ۵۶۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۹۲ ۳+ ۵۴۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۳ ۲+ ۵۰۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۶ ۲+ ۴۵۰۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۴۷ ۳+ ۴۹۲۰ ۳۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۵ ۲+ ۴۴۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۱۲ ۶۷+ ۶۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۲+ ۶۰۰۰ ۳۰۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۵۰ ۹+ ۴۹۵۰ ۳۵+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۱ ۲+ ۶۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۳۶ ۳+ ۵۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۸۷ ۸۵+ ۵۵۸۰ ۲۰۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۵۵۰ ۷۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار