نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۳ ۲+ ۵۰۵۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۶۵ ۳+ ۵۶۵۰ ۵۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۵ ۳+ ۵۴۲۰ ۶۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۹۵۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۹۲ ۳+ ۵۴۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۸ ۲+ ۵۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۹۲ ۳+ ۵۵۰۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۹۲ ۳+ ۵۳۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۳ ۲+ ۵۰۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۶ ۲+ ۴۵۴۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۴۷ ۳+ ۴۹۵۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۵ ۲+ ۴۴۵۰ ۵۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۴۵ ۳+ ۶۲۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۶ ۲+ ۵۷۰۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۵۰ ۹+ ۴۹۱۵ ۱۵+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۱ ۲+ ۶۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۳۶ ۳+ ۵۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۸۷ ۸۵+ ۵۳۸۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۴۸۰ ۳۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار