نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۹۰۱ ۹۷+ ۴۹۸۰ ۲۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۶۲ ۷۶- ۵۳۸۰ ۴۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۲ ۹+ ۵۲۱۰ ۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۹۰ ۱۰۶+ ۵۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۱۵۶ ۱۲۲+ ۴۹۹۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۹۰ ۱۰۱+ ۵۰۵۰ ۳۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۹۰ ۱۰۱+ ۴۹۱۰ ۳۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۹۰۱ ۹۷+ ۴۹۰۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۸۲۵ ۹۶+ ۴۴۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۸۴۵ ۹۶+ - -
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۴ ۸- ۴۳۵۰ ۱۵۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۴۲ ۴۹- ۶۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۸۲۵ ۸۳+ ۵۴۶۰ ۱۶۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۵۰ ۹+ ۴۵۵۰ ۵۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۰ ۹۵+ ۶۱۰۰ ۵۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۴۳۴ ۱۵۸+ ۵۶۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۸۷ ۸۵+ ۵۳۸۰ -
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۰۲ ۹+ ۵۴۱۰ -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار