نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۹۹ ۳+ ۴۸۸۰ ۲۴۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۶ ۳۸- ۵۳۲۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۳۲ ۷۷- ۵۲۵۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۹۸۴ ۴+ ۵۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۰۲۵ ۲۳۳+ ۵۱۵۰ ۳۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۹۸۴ ۴+ ۵۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۹۸۴ ۴+ ۴۹۸۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۹۹ ۳+ ۴۷۵۰ ۱۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۲۴ ۳+ ۴۵۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۴۴ ۳+ ۴۶۵۰ ۱۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۸ ۴+ ۴۴۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۹ ۶۳- ۶۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۴ ۴+ ۵۲۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۴۱ ۲۲+ ۴۶۲۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۲۹ ۵+ ۵۹۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۲۷۰ ۶۷- ۵۳۰۰ ۳۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۹۳ ۳۹+ ۵۶۰۰ ۳۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۹۳ ۴۲+ ۶۰۰۰ ۱۰۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار