نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۹۶ ۴۱+ ۴۸۲۰ ۹۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۲۶ ۳۸- ۵۲۳۰ ۱۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۳۲ ۷۷- ۵۲۱۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۶۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۹۸۰ ۱۴+ ۵۰۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۰۲۵ ۲۳۳+ ۵۲۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۹۸۰ ۱۴+ ۵۳۵۰ ۲۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۹۸۰ ۱۴+ ۴۹۸۰ ۱۳+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۹۶ ۴۱+ ۴۸۳۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۷۲۱ ۴۱+ ۴۴۰۰ ۱۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۴۱ ۲۳+ ۴۵۶۰ ۱۴۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۳۴ ۳۵- ۴۳۸۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۹ ۶۳- ۵۷۲۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۴ ۴+ ۴۸۰۰ -
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۴۱ ۲۲+ ۴۵۶۰ ۱۴۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۲۴ ۵۱- ۵۷۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۷ ۱۱+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۹۳ ۳۹+ ۵۳۰۰ ۱۸۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۹۳ ۴۲+ ۵۷۱۰ ۱۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار