نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۵۵ ۱+ ۴۳۲۰ ۸۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۶۴ ۳+ ۵۲۴۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۰۹ ۲+ ۵۱۸۰ ۲۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۶۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۹۶۶ ۱+ ۴۷۰۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۹۲ ۱+ ۵۷۵۰ ۲۸۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۹۶۶ ۱+ ۴۸۷۰ ۳۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۹۶۶ ۱+ ۴۶۲۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۵۵ ۱+ ۴۳۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۸۰ ۱+ ۴۲۰۰ ۶۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۱۸ ۱+ ۴۴۰۰ ۱۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۶۹ ۲+ ۴۴۷۰ ۳۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۴۲ ۳+ ۵۷۶۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۰ ۱+ ۴۷۳۰ ۲۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۱۹ ۲+ ۴۳۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۷۷۵ ۲+ ۵۹۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۷ ۱۱+ ۵۴۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۵۴ ۴۳+ ۵۵۲۰ ۱۲۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۵۱ ۴۰+ ۵۶۴۰ ۱۴۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار