نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۷۳ ۹+ ۴۳۵۰ ۹۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۸۷ ۱+ ۵۲۳۰ ۳۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۶۳ ۱+ ۵۲۹۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۵۸۵۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۵۰۰ ۹۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۵۶ ۱۰+ ۵۷۰۰ ۱۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۴۷۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۳۵۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۷۳ ۹+ ۴۴۳۰ ۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۲ ۲۰۶+ ۴۶۸۰ ۱۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۳۸ ۹+ ۴۳۴۰ ۴۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۹ ۱۰+ ۴۱۴۰ ۴۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۵۲ ۱+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۸ ۱۰+ ۴۴۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۳۸ ۸+ - -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۴ ۱۳+ ۶۵۰۰ ۱۰۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۷ ۱۱+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۷۹۰ ۱۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۶۵۰ ۵۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار