نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۲ ۱- ۴۹۵۰ ۱۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۹۲ ۲- ۵۴۴۰ ۳۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۴۹ ۱- ۵۴۰۰ ۱۰۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۰۳۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۳۸ ۱- ۴۳۶۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۹۱ ۴۹+ ۵۷۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۳۹ ۲- ۴۳۵۰ ۱۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۳۸ ۱- ۴۳۱۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۲ ۱- ۴۹۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۱۹۳ ۳۸۶- ۵۱۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۱۹ ۲- ۴۳۸۰ ۳۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۵ ۱- ۴۱۴۰ ۴۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۳ ۰ ۵۵۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۶ ۱- ۴۵۷۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۱۹ ۵- ۴۴۰۰ ۱۰۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۰۵ ۱- ۶۷۵۰ ۱۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۱۶ ۲- ۵۳۰۰ ۵۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۶۱۰ ۲۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۴۵۴۰ ۲۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار