نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۷ ۴۶- ۵۵۶۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۹۹ ۱- ۵۳۶۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۵ ۲+ ۴۹۳۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۰۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۴۳ ۲+ ۴۴۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۴۷ ۶۷- ۶۴۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۴۱ ۵- ۴۴۱۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۴۳ ۲+ ۴۳۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۷ ۲+ ۴۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۲ ۴- ۴۶۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۳ ۰ ۴۳۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۸۰ ۲+ ۴۰۵۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۰ ۲+ ۵۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۴ ۴+ ۴۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۴ ۱- ۴۰۸۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۱۱ ۱+ ۷۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۲۳ ۲+ ۵۵۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۷ ۴۷- ۴۵۶۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۷ ۱- ۴۶۱۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار