کد خبر : 9925

شرکت سرمایه گذاری غدیر پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۱۳۰۰ ریال اعلام کرده است. شرکت سرمایه گذاری غدیر پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۳ را آذر ماه ۹۲ مبلغ ۱۳۰۰ ریال اعلام کرده است. بر اساس این گزارش هیئت مدیره این شرکت اعلام اعلام کرده است در نظر دارد مبلغ ۵۰۰ ریال به ازای هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۳پیشنهاد کند. شایان ذکر است مطابق ماده ۵۲ اساسنامه شرکت «خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبدسهام شرکت درهر سال باید به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بنا به پیشنهاد هیات مدیره و باتصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است. اندوخته سرمایه‌ای تازمان ادامه فعالیت شرکت قابل تقسیم نبوده و تنها در موارد خاص براساس پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی در هرسال می توان تا ۲۰ درصد از مبلغی که درهمان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد بین صاحبان سهام تقسیم کرد." "وغدیر" پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۱۶ هزار میلیارد ریال مبلغ ۱۰۰۷ ریال و با سرمایه ۱۸ هزار میلیارد ریال مبلغ ۱۰۰۱ ریال و در تیر ماه ۹۲ مبلغ ۱۱۰۰ ریال و در مهر ماه ۹۲ مبلغ ۱۱۸۶ ریال اعلام کرده است. همچنین این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی سال مالی ۹۲ را با سرمایه ۱۸ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۹۲ به صورت حسابرسی شده مبلغ ۱۱۸۴ ریال اعلام کرده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار